Genel
0

İletişimin Temel Öğeleri

 Göndericiler ve Alıcılar iletişim en yalın yaklaşımında düşüncelerini belli simgelerle anlatan bir gönderici ile bu simgeleri çözümleyip, algılayan bir alıcı…

Genel
0

İnsanın Varoluş Sorumluluğu

Otorite simgelerinde gözlenen bu değişmelere karşılık, birey­lerin otoriteyle ilişkilerinde gözlenen tepkiler iki grupta toplana­bilir. a — Yetkeci bir düzene, eski…

Genel
0

Özseverci Kişi Kimdir?

Yaşamın ilk dönemlerine ait bir varoluş biçimi olan özsever­lik, bebeğin, önce annesini, sonra diğer insanları kendilerine özgü gereksinimleri olan varlıklar…

Genel
0

Teşvik Araçları

Güvenlik Bütün kademelerde bulunan idareciler mevcut bilgileri astlan ile paylaşmak suretiyle bu güvensizlik kaynağım ortadan kaldır­mak hususunda bir hayli yararlı…

Genel
0

Komitelerden Yararlanma

KOMİTELERDEN YARARLANMA Komite, komisyon, heyet, konsey ve benzeri gruplardan bir yönetim aracı olarak yararlanma usulü tarihî yönden Yunan, Roma…

Genel
0

Sakıncalar ve Güçlükler

Sakıncalar ve Güçlükler Eğer kâr esasına göre yerinden yönetim bütün bu göz alıcı faydaları sağlıyorsa, niçin bütün büyük işletmeler…

Genel
0

Özerk Birimler

Kendi Kendine Yeter Yan Özerk Birimler Bu düzenin temelinde iki önemli özellik mevcuttur. (1) Bir kâr sağlamak için gerekli…

Genel
0

Standart Muameleler

Standart Muameleler Politika ile metot ya da muamele arasında bir ayrım yapmak, kesin olmamakla birlikte, faydalıdır. Esas itibariyle, politikanın…

1 2 3 4